Thiết Kế Nhà Máy Bia Sài Gòn Sóc Trăng

Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công và lập dự toán xây dựng công trình nhà máy bia Sài Gòn Sóc Trăng.

Vốn đầu tư: 120.000.000.000 VNĐ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.