Phương châm hành động của công ty Bách Việt:

  • Tôn trọng và hợp tác, sẵn sàng hỗ trợ cho đối tác mọi lúc mọi nơi, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến chính đáng của đối tác.
  • Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng Công trình.
  • Bảo vệ môi trường.