Phương châm hành động của công ty Bách Việt:

  • Tôn trọng và hợp tác, sẵn sàng hỗ trợ cho đối tác mọi lúc mọi nơi, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến chính đáng của đối tác.
  • Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng Công trình.
  • Bảo vệ môi trường.
  • Hạn mức tín dụng: 20 tỷ.
  • Tên và địa chỉ ngân hàng cung cấp tín dụng: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – chi nhánh Sài Gòn
  • Điện thoại: +84 (8) 66 577 377; Fax: +84 (8) 66 577 377