Nhà Máy Gạch Block Vân Phong

Nhà máy gạch Block Vân Phong

– Địa điểm: KCN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai.

– Tham gia thiết kế tổng mặt bằng xây dựng và phối cảnh nhà máy gạch Block – Long Thành, Đồng Nai.

– Vốn đầu tư: 15.000.000.000 VNĐ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *